Allmänna villkor


Översikt
 
Den här webbplatsen drivs av Dreame International (HongKong) Limited. På hela webbplatsen hänvisar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår/vårt/våra” till Dreame International (HongKong) Limited, som är registrerat i Hongkong under företagets registreringsnummer 3006519. Dreame International (HongKong) Limited tillhandahåller den här webbplatsen, inklusive all information samt alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga via den här webbplatsen, till dig, användaren, enligt de villkor, policyer och meddelanden som anges här.
Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss använder du vår ”tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (”tjänstevillkor”, ”villkor”), inklusive de ytterligare villkor som nämns häri och/eller som är tillgängliga via hyperlänk. Dessa tjänstevillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är besökare, leverantörer, kunder, distributörer och/eller innehållsmedarbetare. Läs dessa tjänstevillkor noggrant innan du besöker eller använder vår webbplats.
 
Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa tjänstevillkor. Om du inte samtycker till alla villkor i detta avtal får du inte besöka webbplatsen eller använda några tjänster.
 
Om dessa tjänstevillkor anses vara ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa tjänstevillkor. Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken omfattas också av tjänstevillkoren. Du kan när som helst gå igenom den senaste versionen av tjänstevillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa tjänstevillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om det förekommer några ändringar på denna sida. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats innebär att du godkänner dessa ändringar. Vår butik finns på Shopify Inc. De tillhandahåller den e-handelsplattform som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.
 
Regler och bestämmelser
 
Vi välkomnar dig att besöka vårt företags webbplats på https://global.dreametech.com/. Vi vill tacka dig för att du stöder våra produkter och besöker vår webbsida.
  
Ägna gärna några minuter åt att läsa och förstå de juridiska avtalen mellan kunder och Dreame som anges nedan. Genom att besöka, surfa på och använda information från vår webbplats kommer du att bekräfta att du har läst och helt gått med på att följa justeringarna i föreliggande regler och föreskrifter. Om du inte samtycker till dessa regler och föreskrifter ska du inte använda informationen från vår webbsida.
 
Information till kunder
 
Att skydda kundernas information är avgörande för oss. Att skydda din sekretess vid behandling av dina personuppgifter är därför den viktigaste uppgiften som vi särskilt tar hänsyn till.
 
På vissa delar av vår webbplats kan vi kräva att du anger vissa av dina personuppgifter innan vi låter dig använda en viss tjänst. Information som namn, postadress, e-postadress och andra krav kommer att tas emot och lagras i enlighet med arten av ett specifikt krav för att hjälpa dig på bästa sätt. Med andra ord kommer all din information att användas för att förbättra den servicekvalitet som Dreame ger dig.
 
Vi garanterar att all din information lagras och hålls säker genom Dreames optimala säkerhetsförfarande och policy för att förhindra att din information används olagligt, förstörs, ändras och avslöjas, med undantag för följande situationer:
 
Vi kan yppa dina personuppgifter till en tredje part med ditt samtycke.
 
Vi kan lämna ut dina personuppgifter till vårt filialkontor/ombud och de som ansvarar för att göra undersökningar om produkten. Sådana personer kommer att använda dina personuppgifter med begränsad behörighet och får inte dela dem med någon annan person.
 
Vi kan lämna ut dina personuppgifter på begäran av myndighet eller när vi anser att det är nödvändigt för att a) följa lagen och andra rättsliga krav, b) skydda Dreames eller våra samarbetsbolags rättigheter och egendom, c) förhindra brott eller skydda landet eller d) skydda produktanvändarens eller andra personers säkerhet.
 
Information om upphovsrätt och auktorisation
 
All information som visas på denna webbsida, inklusive men inte begränsat till: namn på produktmodeller, logotyper, dokument, grafik och symboler och andra skriftliga texter är föremål för intellektuell auktorisering och upphovsrätt av Dreame.
 
Dessutom är all information på denna webbsida juridiskt skyddad från obehörig kopiering, reproduktion, återutgivning, sändning, distribution eller användning för något sidoprojekt utan skriftligt medgivande från Dreame. Särskilt med Dreame-symbolen och logotypen är all användning, nedladdning, kopiering och distribution i någon form strängt förbjuden.
 
I vissa speciella situationer tillåter vi dig att delvis och icke-exklusivt ladda ner och visa innehållet på vår webbplats endast på din personliga dator och endast för personliga, icke-vinstdrivande ändamål. Tillståndet gäller under följande förutsättningar:
 
Du får inte ändra den information som visas på denna webbsida. All information om tillstånd och upphovsrätt till informationen måste vara fullständigt reserverad. Du måste också följa alla bestämmelser, villkor eller information som ingår i innehållet på denna webbsida.
 
Du får inte modifiera innehållet på vår webbsida i något format eller kopiera, publicera, visa, distribuera eller använda innehållet för kommersialiserings- eller propagandasyften.
 
Du får inte kopiera något innehåll från vår webbsida till någon annan webbsida eller något annat media.
 
Om du inte kan följa reglerna, föreskrifterna och avtalen på denna webbsida kan det leda till att alla dina rättigheter och privilegier automatiskt återkallas utan föregående meddelande. Du måste också förstöra alla olagliga kopior av det nedladdade innehållet som du för närvarande innehar eller kontrollerar.
 
Utöver de begränsade tillstånd som nämns ovan beviljar vi inte några konkreta eller underförstådda rättigheter eller licenser till uppfinningar, fysiska tillstånd, upphovsrätt, varumärken eller intellektuella tillstånd.
 
Ändring av innehåll och produktpris
 
All illustrationsgrafik, information, data och priser som visas på denna webbsida är korrekta vid den uppdaterade tidpunkten. Alla produktpriser visas som detaljhandelspriser. Vi förbehåller oss dock rätten att när som helst ändra eller ta bort dessa mönster, data och priser för den visade produkten utan föregående meddelande.
 
Kontakta oss eller dina lokala distributörer för den mest detaljerade, uppdaterade och korrekta informationen.
 
Några exempel på ansvarstagande
Ansvar för dataskydd
 
All information som visas på denna webbsida tillhandahålls av Dreame och är helt laglig. Vi strävar alltid efter att uppdatera dig med den mest korrekta informationen. Under databehandlingsförfarandet kan denna webbsida dock innehålla vissa tekniska fel eller skrivfel. Informationen på denna webbsida är därför inte garanterad att vara fullständig, korrekt eller uppdaterad. Under alla omständigheter är Dreame inte ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada eller någon speciell följdförsiktighetsåtgärd av någon form med anknytning till eller härledd från informationen på denna webbsida eller från några webbsidor länkade eller surfade från denna webbsida. Vi är också befriade från allt ansvar för tredje parts surfning, nedladdning och användning av data, information om Dreames produkter eller tjänster, även när vi uttryckligen har varnat för eventuella skador.
 
Rätt till ändring
 
Dreame förbehåller sig rätten att ändra ovanstående användarpolicy och all information som hör till denna webbsida när som helst utan föregående meddelande.
 
Vi kan också uppdatera eller ändra all information om de produkter, tjänster eller program som visas på denna webbplats utan föregående meddelande. Vi kommer att publicera de ändrade uppgifterna på vår webbsida så att kunderna alltid kan vara medvetna om vår insamlade information, vår användning av uppgifterna och under vilka omständigheter vi lämnar ut dessa uppgifter.