Möjligheterna är oändliga.

Dreame grundades 2015 och är ett innovativt företag med ambitionen att ”förbättra livskvaliteten för konsumenter över hela världen”. Företaget fokuserar på högkvalitativa rengöringsanordningar med hjälp av astrodynamisk teknik. I slutet av 2017 gick Dreame med i Xiaomis ekologiska kedja som drivkraft och ledare inom smarta rengöringsapparater för hemmet.

Innovationer och teknik för alla!

Efter många års hårt arbete har Dreame utvecklat många viktiga uppfinningar och över 150 viktiga patent, t.ex: B. höghastighetsmotor, monokulär maskinvision, SLAM (samtidig lokalisering och kartläggning) och cyklonavskiljning med flera koner, varav flera patent har en världsledande position.

Född till pionjär.

785 patent under behandling

60% förväntade patent

419 patent per år

248 uppfinningspatent

Enkel rengöring för ett bekvämt hem.

Över 50 % av Dreames
anställda arbetar inom teknik.

Dreames ingenjörer kommer från de bästa universiteten i världen och är ledande experter inom området flyg- och rymddynamik. FoU-avdelningen håller varje vecka vetenskapliga och tekniska seminarier om produktutveckling. Personer som inte är ingenjörer är välkomna att lära sig mer om praktiska tillämpningar från labbet.

I slutändan har vi ett gott rykte över hela världen.

Vi backas upp av några av branschens ledande investerare som stöder oss i vårt uppdrag att hjälpa människor att leva bättre liv.