Sekretesspolicy


Inledning
 
Vår sekretesspolicy uppdaterades i februari 2020 och träder i kraft vid samma tidpunkt. Vi är fast beslutna att se till att dina personuppgifter skyddas och aldrig missbrukas.
 
Genom att dela dina personuppgifter med oss, och genom att fortsätta använda våra webbplatser och anslutna produkter, bekräftar du att du har läst och förstått villkoren i föreliggande sekretesspolicy. Vi tar ansvar för de personuppgifter vi samlar in om dig, och vi strävar efter att vara öppna med hur vi hanterar dem och ge dig kontroll över dem.
 
Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar om någon aspekt av föreliggande sekretesspolicy eller hur Dreame hanterar din information är du välkommen att skicka e-post till vårt sekretessteam på aftersales@dreame.tech
 
Principer för skydd av personuppgifter
 
Sekretesspolicyer kan vara komplicerade. Vi har försökt att göra våra så tydliga och lättillgängliga som möjligt. För att hjälpa dig har vi också sammanfattat hur vi hanterar dina personuppgifter i våra sekretessprinciper nedan. De här principerna visar vårt engagemang för att skydda din integritet och hantera dina personuppgifter på rätt sätt och som du förväntar dig att de ska hanteras.
 
Vi kommer endast att be om eller samla in de personuppgifter som vi behöver för att tillhandahålla och förbättra de tjänster, produkter och upplevelser som våra kunder förväntar sig.
 
Ge dig kontroll över de personuppgifter vi har om dig för att säkerställa att de är korrekta och återspeglar dina preferenser.
 
Se till att dina personuppgifter alltid är säkra och skyddade.
 
Vi är rättvisa och transparenta när det gäller hur vi använder de personuppgifter vi har.
 
Vi använder endast dina personuppgifter för det ändamål som du har gett oss tillstånd att använda dem för.
 
Vi säljer aldrig dina personuppgifter och delar dem endast i enlighet med vår integritetspolicy eller när du ber oss om det.
 
Respekterar dina val och kommer att informera dig om det sker viktiga förändringar som påverkar dina personuppgifter eller hur vi använder dem.
Ta ansvar för de personuppgifter som vi har om dig.
 
Typer av information som vi samlar in
 
För att vi ska kunna förse dig med våra tjänster ber vi dig att tillhandahålla personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna erhålla dessa tjänster. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kanske vi inte kan förse dig med våra produkter eller tjänster.
 
Vi samlar endast in den information som är nödvändig för de angivna, uttryckliga och legitima syftena och behandlar den inte vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa syften. Vi kan samla in följande typer av information (som kan vara personuppgifter eller inte):
 
Logginformation: information relaterad till din användning av vissa funktioner och webbplatser. Till exempel cookies och annan anonym identifieringsteknik, IP-adresser, information om nätverksförfrågningar, temporär meddelandehistorik, standardiserade systemloggar, kraschinformation.
 
För att kunna tillhandahålla produkter eller tjänster till dig och säkerställa din bekvämlighet samlar vi in information inklusive men inte begränsat till kundnamn, telefonnummer, adress, betalningsuppgifter.
 
Vi kan också samla in andra typer av information som inte är direkt eller indirekt kopplad till en enskild person och som är aggregerad, anonymiserad eller avidentifierad.
 
Hur din personliga information kan användas
 
Personuppgifter samlas in för att tillhandahålla tjänster och/eller produkter till dig och för att vi ska kunna följa gällande lagar. Du samtycker härmed till att vi kan behandla och lämna ut personuppgifter till våra närstående företag (som är verksamma inom kommunikation, sociala medier, teknik och molntjänster), tredjepartsleverantörer för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.
Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål: Tillhandahålla, bearbeta, underhålla, förbättra och utveckla våra varor och/eller tjänster till dig, inklusive eftermarknads- och kundsupport och för tjänster på din enhet eller via våra webbplatser.
 
Kommunicera med dig om din enhet, tjänst eller allmänna frågor, t.ex. uppdateringar, support vid kundförfrågningar, information om våra evenemang och meddelanden.
 
Analysera och ta fram statistisk information om användningen av våra produkter och tjänster för att förbättra våra produkter och tjänster.
Lagring och underhåll av information om dig för vår affärsverksamhet eller rättsliga skyldigheter.
 
Här finns mer information om hur vi använder din information (som kan innehålla personuppgifter):
 
Skicka meddelanden. Ibland kan vi använda din e-postadress för att skicka viktiga meddelanden, t.ex. meddelanden om köp och ändringar av våra villkor och policyer.
 
Delning med vår koncern och tredjepartsleverantörer
 
För att smidigt kunna bedriva affärsverksamhet genom att förse dig med de fullständiga funktionerna i våra produkter och tjänster kan vi ibland yppa dina personuppgifter till andra Dreame-anslutna företag (inom kommunikation, sociala medier, teknik eller molnföretag), eller våra tredjepartsleverantörer som är våra posthus, leverantörer av leveranstjänster, telekommunikationsföretag, datacenter, datalagringsanläggningar, kundtjänstleverantörer, reklam- och marknadsföringstjänstleverantörer, ombud som agerar på uppdrag av Dreame, [relaterade företag och/eller andra tredje parter] (med kollektiv benämning "tredjepartsleverantörer"). Sådana tredjepartsleverantörer skulle behandla din personliga information å Dreames vägnar eller för ett eller flera av de syften som anges ovan. Om du inte längre vill tillåta oss att dela denna information är du välkommen att kontakta oss på aftersales@dreame.tech.