Eftermarknadspolicy


1 Mål
 
Uppfylla villkoren och standarderna för företagets eftermarknadsservice utomlands, t.ex. returer och reparationer, och att förbättra kvaliteten på kundservice.
 
2.1 Omfattning
 
Policyn säkerställer att kunder inom EU kan begära tjänster som retur, byte, reparation osv. efter inköp av våra produkter från vår officiella onlinebutik och våra officiella auktoriserade ombud/distributörer.
 
2.2 Definitioner
 
I den här policyn avser ”Dreame Technology” eller ”Dreame” Dreame Technology (Suzhou) Co., Ltd. och dess filialer, hädanefter kallade ”jag” eller ”vi”. ”Du” avser den slutanvändare som köper produkterna som hänvisas till i avsnitt 2.3 i denna poicy och omfattar inte återförsäljare som köper in produkter för återförsäljning.
 
2.3 Tillämpliga produkter
 
Denna policy gäller dammsugare och robotdammsugare som säljs i våra officiella onlinebutiker (inklusive vår officiella webbplats, Indiegogo, Amazon och AliExpress).
 
3 Returer och återbetalningar
 
För produkter som köpts hos Indiegogo och på den officiella webbplatsen för Dreame kan du returnera produkten inom 14 kalenderdagar från inköpsdatum vid uppvisande av giltiga inköpsbevis, kvitton eller fakturor, eller från leveransdatum (om leveransdatum är senare än inköpsdatumet) utan att ange någon anledning. Tjänsten för returer och återbetalning ansvarar för returfraktkostnaden.
 
För produkter som köpts hos Indiegogo och på den officiella webbplatsen för Dreame kan du kontakta kundtjänst inom 14 kalenderdagar från inköpsdatum vid uppvisande av giltiga inköpsbevis, kvitton eller fakturor, eller efter leveransdatum (om leveransdatum är senare än inköpsdatumet). Kontakta Dreames team och begär retur- och återbetalningstjänst på grund av problem med produktkvaliteten. Vi ansvarar för returfraktkostnaden. En fullständig återbetalning görs till det ursprungliga betalningskontot inom 14 kalenderdagar efter att den returnerade varan mottagits.
 
För produkter som köpts från Amazon och AliExpress kan du läsa plattformens regler för retur och återbetalning. Om du vill ha mer information kan du kontakta säljaren för att kontrollera de specifika villkoren.
 
För produkter som köpts från en annan butik än vår officiella onlinebutik kontaktar du säljaren för att kontrollera retur- och återbetalningspolicyn.
 
3.1 Anmärkningar om returer
 
1) När du begär retur- och återbetalningstjänsten ska du tillhandahålla ett giltigt inköpsbevis, kvitto eller faktura. Dessutom måste produktens originalförpackning och alla tillbehör och gåvor returneras tillsammans. 
 
2) De returnerade varorna ska förpackas i gott skick. Dessutom ska etiketter och olika märkningar på de returnerade varorna och tillbehören fortfarande vara intakta och inte uppvisa några tecken på manipulering eller slitage. Om det finns några gåvor ska dessa returneras tillsammans med varorna.
 
3) När du returnerar varorna måste du returnera hela varorna (inklusive originalförpackningen, alla tillbehör och gåvor) med ett giltigt inköpsbevis, kvitto eller faktura. Respektive betalningsmottagare ansvarar för återbetalningen.
 
4) Om du returnerar produkten ska du skicka den till den angivna adressen och betala fraktkostnaden i förväg.
 
5) Obehörig retur eller kontanter vid leverans utan säljarens medgivande nekas.
 
6) Om den returnerade produkten köptes tillsammans med andra produkter för att få rabatt dras motsvarande rabatt av eller dras tillbaka av oss vid återbetalning.
 
3.2 Retur- och återbetalningstjänsten omfattas inte vid följande omständigheter:
 
1)Giltigt inköpsbevis, kvitton eller fakturor uppvisas inte eller visar tecken på manipulering eller ändring.
 
2)Retur- och återbetalningstjänst begärs utan kvalitetsproblem eller relevant returorsak mer än 14 kalenderdagar från inköpsdatum på giltiga inköpsbevis, kvitton eller fakturor eller leveransdatum.
 
3)Returnerade varor, förpackningar, tillbehör, gåvor och bruksanvisningar är inte intakta.
 
4)Eventuella fel eller skador på produkten som orsakas av mänskliga misstag eller kvalitetsproblem som orsakas av otillåten modifiering, felaktig installation och felaktig användning eller användning som inte överensstämmer med anvisningarna i officiella handböcker.
 
5)Efter bekräftelse av retur- och återbetalningstjänsten levereras inte relaterade varor inom 14 kalenderdagar.
 
4 Utbytestjänst
 
För produkter som köpts hos Indiegogo och på den officiella webbplatsen för Dreame kan du kontakta kundtjänst inom 30 kalenderdagar från inköpsdatum vid uppvisande av giltiga inköpsbevis, kvitton eller fakturor, eller efter leveransdatum (om leveransdatum är senare än inköpsdatumet). Kontakta Dreames team och begär utbytestjänsten om produkten har eventuella kvalitetsproblem. Vi står för fraktkostnaderna.
 
För produkter som köpts från Amazon och AliExpress kan du läsa plattformens regler. Om du vill ha mer information kan du kontakta säljaren för att kontrollera de specifika villkoren.
 
För produkter som köpts från en annan butik än vår officiella onlinebutik kontaktar du säljaren för att kontrollera utbytesvillkoren.
 
4.1 Anmärkningar om utbyten
 
1)När du begär utbytestjänsten ska du tillhandahålla ett giltigt inköpsbevis, kvitto eller faktura.
 
2)De returnerade varorna ska förpackas i gott skick. Dessutom ska etiketter och olika märkningar på de returnerade varorna och tillbehören fortfarande vara intakta och inte uppvisa några tecken på manipulering eller slitage.
 
3) När du returnerar varorna för utbyte måste du returnera hela varorna (inklusive originalförpackningen och alla tillbehör) med ett giltigt inköpsbevis, kvitto eller faktura. Efter kontroll och bekräftelse får du en ny produkt av samma modell och specifikation.
 
4.2 Utbytestjänsten accepteras inte under följande omständigheter:
 
1)Giltigt inköpsbevis, kvitton eller fakturor uppvisas inte eller visar tecken på manipulering eller ändring.
 
2)Begäran om utbytestjänst inkommer mer än 30 kalenderdagar efter inköpsdatum på giltigt inköpsbevis, kvitto eller faktura eller leveransdatum.
 
3)De varor som returneras för utbyte, ytterförpackningen, tillbehör och instruktionsmanualer är inte intakta.
 
4)De varor som returneras för utbyte har inga kvalitetsproblem efter att alla relevanta tester har utförts.
 
5)Efter att alla rimliga tester har utförts fastställs att felen eller skadan orsakas av mänskliga misstag, eller att det finns kvalitetsproblem som orsakas av otillåtna modifieringar, felaktig installation och felaktig användning eller användning som inte överensstämmer med instruktionerna eller handböckerna.
 
6)Efter bekräftelse av utbytestjänsten skickas motsvarande varor inte inom 14 kalenderdagar.
 
5 Kostnadsfri reparationstjänst
 
Du kan kontakta kundtjänst om produkten uppvisar kvalitetsproblem inom garantiperioden. När kvalitetsproblemet har verifierats kan du ansöka om kostnadsfri reparationsservice.
 
Garantiperiod
 
produkt
huvudkomponenter
garantiperiod
dammsugare
Huvudenhet (dammbehållare, huvudsugport, huvudenhet, metallrör, adapter, adapterplatta, display, vattentank)
2 år
Motor (huvudmotor, motor för kvalsterborttagningsborste och motor för borste för flera ytor)
2 år
Batteri (AA-/AAA-batterier ingår ej)
1 år
Förbrukningsartiklar (HEPA-kassettenhet med filtermattor, trasor, borsthuvud, plansug, slang, adaptrar)
nej
Robotdammsugare
Huvudenhet (huvudstyrkort, kamera, fläkthjul, fläkt, givare, dammbehållare, vattentank, laddstation)
2 år
Batteri (AA-/AAA-batterier ingår ej)
1 år
Tillbehör för förbrukningsartiklar (dammbehållarfilter, trasor, sidoborstar, huvudborste, huvudborstkåpa)
nej
Serie med våt- och torrdammsugare
Huvudenhet (inklusive behållare för rent vatten, behållare för smutsigt vatten, LED-skärm, knappar, huvudkort, vattenpumpenhet, högtalare, handtag, strömadapter) och laddningsstation
2 år
Motor (inklusive huvudmotor, borstmotor)
2 år
batteripaket
1 år
rullborste
3 månader
Förbrukningsartiklar (inklusive filter, rengöringsmedel, städborste)
INGEN GARANTI
Serie med hårtorkar
huvudprodukt
2 år

Obs! Färgad förpackning, inre skum, papperskort, bruksanvisningar, filter till vattenbehållare, expansionsskruvar, etiketter, rengöringsutrustning och andra förbrukningsartiklar täcks inte av garantin.

 

6 Definition av garantiperioden
 
1)Garantin börjar gälla vid inköpsdatum som anges på giltiga inköpsbevis, kvitton eller fakturor, eller vid leveransdatum (om leveransdatum är senare än inköpsdatumet).
 
2)Om det giltiga inköpsbeviset, kvittot eller fakturan förloras börjar garantiperioden gälla från tre månader från tillverkningsdatumet på produktens nedre namnskylt.
 
3)Efter användning av utbytestjänsten börjar garantiperioden från och med dagen för bytet. Giltigt utbytesbevis krävs.
 
4)Reservdelar som repareras och byts ut under garantiperioden debiteras enligt den återstående garantiperioden om garantiperioden är mer än tre månader från den ursprungliga garantiperioden. Om garantiperioden däremot är mindre än tre månader från den ursprungliga garantiperioden beräknas den efter tre månader.
 

7  Garantera begränsningar

Våra dammsugare och vakuumrobotar har utvecklats och konstruerats för normala hushållsändamål. Om produkten används i en miljö som inte är ett hem är garantiperioden för huvudenheten tre månader.
 
Garantin täcker inte följande fall:
 
1)Användning av en produkt för rengöring som inte överensstämmer med anvisningarna i användarhandboken.
 
2)Användning av en produkt för rengöring av aska, sand, damm och annat avfall som inte kommer från ett hushåll.
 
3)Användning av en produkt för dekoration, utsmyckning eller städning i kommersiell miljö.
 
4)Användning av en produkt för rengöring i en miljö med särskilda adsorptionskemikalier, metall eller andra mikropartiklar.
 
5)Användning av en produkt i en miljö med frätande ämnen.
 
6)Tillbehör och andra förbrukningsartiklar, t.ex. kassetter och borsthuvuden, om de inte är skadade på grund av tillverkningsfel.
 
7)Normal produktanvändning, slitage och skador på dekorativa tillbehör.
 
8)Produkten du köpte är en prototyp vars modell eller serienummer inte överensstämmer med SN-kodningsregeln för en helt ny komplett maskin.
 
8 Betald reparationstjänst
 
8.1 Den kostnadsfria reparationstjänsten gäller inte under följande omständigheter, men du kan välja den betalda reparationstjänsten:
 
1)Produkter som köpts från ej auktoriserade återförsäljare.
2)Skador som orsakats av felaktig användning, underhåll och förvaring.
3)Produkter och tillbehör som befinns vara defekta efter att garantiperioden har gått ut.
4)Produkter som skadats av felaktig demontering av kunden eller obehöriga tredje parter.
5)Produkter som skadats på grund av force majeure, t.ex. en naturkatastrof.
6)Produkter som skadats av olyckor eller av människor (inklusive men inte begränsat till funktionsfel, vätskeintrång, felaktig konfiguration, repor, stötar under transport eller förflyttning, felaktig spänning osv.).
7)Motsvarande gods levereras inte inom 14 kalenderdagar efter bekräftelse av reparationstjänsten från ett auktoriserat kundtjänstcenter eller återförsäljare.
 
8.2 Relevanta kostnader
 
1)När den defekta produkten skickas in av kunden kontrollerar Dreames reparationscenter eller dess auktoriserade reparationscenter produkten för att avgöra om den omfattas av garantin. Om kvalitetsfelet i produkten täcks av garantin täcker vi kontrollavgiften, materialkostnaden, arbetskostnaden och fraktkostnaden.
2)För produkter som skadats till följd av mänskliga orsaker eller produkter som inte täcks av garantin måste du betala reparationsavgiften, kostnaden för reservdelar och fraktkostnaden tur och retur.
3)Om du avbryter reparationstjänsten för produkter som skadats till följd av mänskliga orsaker eller produkter som inte täcks av garantin måste du betala fraktkostnaden tur och retur.

 

9 Eftermarknadsvillkor för tillbehör
 
Du kan begära utbytestjänsten för tillbehör till Dreame-produkter som köpts från Dreames kundtjänst inom 7 kalenderdagar efter mottagandet om avvikelser, skadade eller saknade produkter och kvalitetsdefekter som orsakats av icke-artificiella faktorer upptäcks och lämpliga bevis kan tillhandahållas. Utbytestjänsten tillhandahålls efter verifieringen. Annars tolkas detta som en bekräftelse från din sida att produkten inte är skadad eller saknas och att den är i gott skick.

 

10 Begränsningar av krav och ansvar
 
Inga anspråk eller orsaker till åtgärder får väckas mot Dreame för brott mot denna policy eller de transaktioner som avses häri om orsaken till åtgärd eller anspråk överstiger perioden på ett år. Under inga omständigheter överskrider vårt maximala ansvar det inköpspris som du betalade för produkten.

 

11 Övriga anmärkningar
 
1)Utöver särskilda krav ska du inte returnera allvarligt skadade batterier med problem som skadade battericeller, expanderade celler eller vätskeläckage. Vi skrotar dem om de redan har skickats in.
2)Endast produkter som köpts från Dreame eller våra auktoriserade återförsäljare är berättigade till eftermarknadsservice som tillhandahålls enligt denna policy.
3)Till följd av skillnader i produktversioner stöder Dreames produkter inte internationell garantitjänst. Kundtjänst för produkter som köpts från Dreame-återförsäljare tillhandahålls av respektive återförsäljare. Kundtjänst för produkter som köpts från Dreame tillhandahålls av Dreames kundtjänst.
4)Om den adress kunden tillhandahåller är felaktig eller om mottagaren vägrar att ta emot varorna, är kunden ansvarig för den resulterande skadan.
5)I händelse av utebliven leverans eller retur efter vägran behåller vi varorna åt dig. De lagringskostnader som uppstår och eventuella andra kostnader ska betalas av dig. Om varorna inte används under mer än 30 kalenderdagar har Dreames reparationscenter rätt till slutkassering.
6)Innan du skickar produkten för underhåll ska du vara försiktig med de olika föremålen och dekorationerna (inklusive men inte begränsat till dekorativa klistermärken, UAS-dekaler, färgstänk osv.) som finns på originalprodukten. Dreames reparationscenter ansvarar inte för någon skada eller förlust av dessa distinkta artiklar och dekorationer.
7)I syfte att skydda dina rättigheter och intressen bör du efter mottagande av den köpta produkten kontrollera att den är i gott skick (om det finns skador till följd av transport eller andra orsaker). Om ytterförpackningen är skadad ska du vägra att underteckna och returnera varorna via budfirman. Om mottagaren godkänner att budfirman skickar paketet till angiven plats utan att personligen underteckna mottagandet ansvarar mottagaren för förlust eller skada. Om ytterförpackningen är intakt och de inre föremålen är felaktiga eller skadade på grund av transport ska du kontakta Dreames distributör eller Dreames kundtjänstteam inom 24 timmar för att rapportera detta, eftersom vi annars inte behandlar sådana problem.

 

12 I händelse av en ändring i policyn ska det senast uppdaterade dokumentet gälla.

 

13 Om något av villkoren i policyn strider mot nationell eller lokal lagstiftning ska lagstiftningen ha företräde. Om alla villkor är i enlighet med gällande lagar och förordningar anses policyn vara standard.
 
14 Om du har frågor om den här policyn kontaktar du vår kundtjänst.
 
15 Policyn börjar gälla den 1 juli 2021.
 
Europa und andere Regionen: aftersales@dreame.tech
USA: support.us@dreame.tech
Japan: support.jp@dreame.tech
Korea: support.kr@dreame.tech

Deutschland: +49 800 000 1747 (Mo. bis Fr. 9:00–18:00 Uhr MESZ)
USA: +1 (866) 977-5177 (Mo. bis Fr. 9:00–18:00 Uhr CST)